Česká republika - o vinařstvích a vinařských regionech

První historické zmínky o vinicích se u nás vyskytují v zakládacích listinách klášterů. Dále pak v dochovaných písemných legendách už od 10. století. Největší vliv na zakládání vinohradů a pěstování vína měly kláštery a církev.
Pevný řád do vinařství přináší král Karel IV. Roku 1358 vydává nařízení, kterým bylo české vinařství chráněno – Právo viničné, dále zakazuje dovoz cizích vín, podporuje české vinaře a dokonce vybírá nové plochy pro zakládání nových vinic. Zve do Čech odborníky, kteří mají pomoci českým vinařům a sám z Francie mnoho odrůd vína dováží. Také za vlády jeho syna Václava IV. bylo vinařství podporováno a rozšiřováno. Stalo se velmi důležitým zemědělským odvětvím.
Česká a Moravská vína vznikají v okrajových vinohradnických oblastech. Po sametové revoluci se vinice a výroba vína dostaly do rukou soukromým vinařům a to se pozitivně odrazilo na kvalitě těchto vín. Víno je vyráběno s láskou a správným řemeslným umem. Nejlepší výrobci zasílají svá vína do mezinárodních soutěží, kde patří velmi často k oceněným. Kvalita vína i jeho obliba u nás nebývale vzrůstá. K nejoblíbenějším odrůdám patří Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé. Z modrých odrůd jsou oblíbené a nejvíce zastoupené Svatovavřinecké, Frankovka a Zweigeltrebe.

Vinařství Šebesta

lo_sebesta

Láska k profesi přináší většinou jen ty nejkvalitnější výrobky. „Naší hlavní ideou je produkovat vysoce kvalitní vína“, říká pan Šebesta. „Základní podmínkou pro jejich výrobu je dobře vyzrálý a zdravý hrozen. Proto jsme se rozhodli vysadit vlastní vinice, kde můžeme kvalitu hroznů lépe ovlivnit a kontrolovat.“

V současné době již Vinařství Martin Šebesta obhospodařuje 8,5 hektarů vinic. A určitě není pro chuť vína z jejich produkce zanedbatelné, že se rodí v jedné z nejteplejších vinohradnických oblastí Čech a Moravy,na úpatí Dunajovických vrch - dvě hlavní vinice jsou ve dvou známých viničních tratích Liščí kopec a Ořechová hora, které jsou orientovány směrem na jih - k hranicím se sousedním Rakouskem.

Moderní agrotechnikou se ve vinicích snaží navodit biologickou rovnováhu mezi škodlivými a užitečnými vlivy a organismy v ekosystému vinic. Hlavní úsilí klade na péči o hrozen, a to neustálou kontrolou zdravotního stavu a ponecháním pouze zdravých a dobře se vyvíjejících plodů. Mnozí odborníci se shodují v tvrzení, že kvalita vína je hroznem ovlivněna až ze 75%.

Odrůdovou skladbu tvoří ze 70% bílé víno a zbývajících 30% víno červené. Část vín tvoří vína suchá, včetně vín červených. Díky dobré vyzrálosti hroznů obsahují některá vína příjemný zbytek přírodního cukru. Velikosti partií představují šarže o 300 - 5000 lahvích.

Vinařství Gotberg

logo Gotberg

Přestože Gotberg je na vinařské mapě teprve krátce, potvrzuje mnoha medailemi z národních i mezinárodních soutěží pověst o tom, že vína z Moravy si mohou dovolit srovnání s víny zahraničními. Vinařství Gotberg získalo ocenění v Izraeli, Británii, Belgii, Francii, Itálii, Rakousku či Spojených státech. Kvalitu zdejších vín podtrhuje i skutečnost, že celá produkce hroznů vzniká v biorežimu a všechna vína jsou vyráběna ze zdravých bio hroznů, které jsou šetrně zpracovávány v moderním provozu podle standardů EU.

Zajímáte se o vína z Moravy? Chcete vědět, co nového připravuje vinařství Gotberg, které od roku 2009 nabízí kvalitní přívlastková vína? Sledujte naše stránky, čtěte náš zpravodaj, navštivte nás přímo v sídle vinařství Gotberg v jihomoravské obci Popice nedaleko Hustopečí! Naše budova na zdejším nejvyšším kopci je krásným příkladem moderní vinařské architektury.

 

Vinařství Ovčáčík

Ovčáčik

 

Tradice vinařství a vinohradnictví na Velehradě a v sousedních Tupesích (kde leží vinohrady rodiny Ovčáčíků) trvá už více než osm set let. Historicky je spjata s příchodem mnichů cisterciáků na Velehrad v roce 1205. Tento mužský řád, původem pocházející z francouzského Burgundska (založen v Citeaux roku 1098), později působící v mnoha místech Evropy (mimo jiné i v Čechách; právě na Velehrad zamířila několikačlenná komunita z kláštera v Plasích), byl znám svým aktivním přístupem ve využívání pokročilých způsobů zemědělského hospodaření. Ty také úspěšně uplatňoval v rámci správy rozsáhlých pozemkových majetků, kterých nabyl jakožto štědrých darů pro potřeby nově založeného velehradského kláštera. I díky nim se tato církevní instituce, na Moravě vůbec první pod cisterciáckým vedením, stala jednou z nejbohatších svého druhu v zemi. Existence cisterciáckého kláštera na Velehradě skončila v době josefínských reforem, kdy byl ke dni 27. září 1784 císařem Josefem II. zrušen a většina pozemkových majetků převedena do soukromých vlastnictví.

 

Mikrosvín logo

"Víno tvého života"

Mikrosvín Mikulov - vinařství mající historii, pevné hodnoty, svůj příběh, svoji nezaměnitelnou cestu. Jsme Pálava i Dunajovské kopce, jsme Železná, Goldhamer, Ořechová hora nebo Purmice. Jsme odkazem našich předků a několikátou generací srdcařů a úspěšných moravských vinařů. A co nejsme? Nejsme pyšní, protože to se ve vinařině nevyplácí. Jsme jen hrdí. Hrdí a pokorní. Hrdí na náš původ, na jedinečný terroir, na surovinu, se kterou máme rok co rok možnost pracovat, na vína ukrytá za naší etiketou, která vás neustále baví a překvapují a konec konců i na tým a osobnosti, které tu byly a jsou. 

Mikulovsko. Z vinařského pohledu fenomén jednak pro vysoké letní teploty, ale především díky Pálavě - poslednímu výběžku vápencových Bílých Karpat vsazenému na okraj lužních lesů dolního Podyjí. Dnes Chráněná krajinná oblast. Jižní svahy Pálavy, chráněné před prouděním studených větrů přicházejících Dyjsko-svrateckým úvalem od Brna, se řadí k nejlepším viničním tratím Mikulovské oblasti i české a moravské vinařské mapy vůbec.

Vápník bohatě obsažený v půdě omezuje růst révy a koncentruje její kvalitu, což dává vínům z Mikulovska jedinečný charakter velké pikantnosti, kořenitosti a hutnosti. Můžeme zde objevit vína s osobitým ovocným charakterem. Z přezrálých hroznů jsou to vína s výraznými medovými tóny, plná, hustá a minerální, botrytického charakteru. Prémiovou odrůdou těchto tratí je Ryzlink vlašský, po jehož boku vyniká i Rulandské bílé a hlavně jemu příbuzná odrůda Chardonnay. V posledních letech se tu osvědčují i některá místní novošlechtění - Pálava, Aurelius nebo i zahraniční odrůda Kerner, která je zvláště vhodná pro vápenité půdy.

Hlinitým půdám obcí Dolní Dunajovice, Březí a Dobré Pole vévodí již dlouhá léta Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené a na méně vhodných polohách Müller Thurgau. Navíc díky tomu, že viniční svahy těchto obcí vystupují nad údolní proudnici chladného vzduchu, dávaly od pradávna výtečná vína z odrůd Ryzlink rýnský a Tramín.